Parkering

Föreningen har 16 parkeringsplatser. Dessa hyrs ut genom styrelsens försorg efter kölista. Parkeringsplatsen hör inte till lägenheten och i samband med lägenhetsöverlåtelse förloras rätten till parkeringsplatsen. Om du är intresserad av en egen parkeringsplats kan du kontakta styrelsen. Till lägenheterna på våning 6 och 7 ingår eget garage. Gästparkering fyra timmar med p-skiva finns. Vid behov av nattparkering, kontakta styrelsen. Eventuellt lediga platser är inte gästparkering och kan därför resultera i parkeringsböter om de används olovligt.

Uppsägning

Uppsägningstiden av P-plats är den månad platsen sägs upp + 2 månader. Vid avflytt sägs parkeringsplatsen upp automatiskt vid flyttdatumet.

blank_space