Lokaler/utrymmen

Innegård

Vi har en mindre och härlig uteplats och den finns till för att användas.Det är tillåtet att grilla på gården så länge det inte är för nära fastigheterna och att inte grannarna blir störda eller klagar. Tänk därför på åt vilket håll det blåser och på vad som skall grillas utan alltför stor rökutveckling. Tänk även på att ha vatten lätt tillgängligt för att släcka eventuella brandtillbud etc. All grillning sker på eget ansvar. Grillning på balkongerna eller loftgångarna är ej tillåtet eftersom rök tränger in via friskluftintagen hos lägenheterna ovanför! Vi har begränsat ordningsreglerna till ett minimum och förväntar oss att uteplatsen används på ett omdömesfullt sätt. Missbruk kan leda till att rätten att använda trädgården förverkas, i allvarliga fall även bostadsrätten. Tänk även på att den som orsakar skada på föreningens egendom själv får stå för kostnaderna vid reparation av skadan eller skadorna. Detta gäller bostadsrättsinnehavaren och dess gäster. ​Hundar och katter skall alltid hållas kopplade. Området i direkt anslutning till vår fastighet ska inte användas som rastplats.

Tvättstuga

På entréplan ligger en gemensam tvättstuga. För allas trevnad har vi regler för tvättstugan. Lär dig reglerna och gör gärna även omgivningen uppmärksam på vad som gäller. Vi inom Brf. Bällstabacken 4 hoppas att alla ska trivas! Läs mer under ordningsregler.

Cykelförråd

Mitt emot huvudentrén, i hus A, finns ingången till cykelförådet och som ligger i anknytning till lägenhetsförråden. Cyklar får ej förvaras i entréer, trapphus eller på loftgångar. Cyklar ska ställas i cykelrummet eller i cykelställ. Motordrivna fordon får ej placeras i förrådet pga bandrisken.

Lägenhetsförråd

Till varje lägenhet hör ett förråd. Lägenhetsförråden hittar du i hus A i korridoren efter cykelförrådet. Tänk på att låsa ditt förråd med ett ordentligt hänglås samt se över i din hemförsäkring vad du kan förvara i förrådet med tanke på stöldrisken. Många hemförsäkringar har klausuler kring stöldbegärlig egendom som förvaras i förrådet. Du får inte förvara något som är brandfarligt eller på annat sätt kan förorsaka olägenhet eller skada. Gångarna skall hållas helt fria och får alltså inte belamras. Dörrar till trapphus och källareförråd ska med tanke på inbrottsrisken alltid hållas låsta.

Trapphus/Loftgång/Hiss

Flertalet boende har sina ingångar från loftgången. Loftgångarna är i första hand till för att ta sig till och från sin egen lägenhet. Fastigheten städas av Söder om Söder Städ & Fönsterputs för att hålla samtliga gemensamma utrymmen rena.

Soprum

I bottenplanet intill huvudentrén finns soprummet. Källsortering gäller och soporna töms varje måndag. Det finns tydliga instruktioner kring hur sorteringen ska gå till.

Källsortering

I soprummet finns det olika kärl för källsortering. För att hålla kostnaderna är vi noga med att sortera rätt sopor i rätt kärl.