Grannverksamhet

Grannsamverkan innebär att kontakt har etablerats mellan polis och boende. Rapportera allt till oss som verkar misstänkt. Naturligtvis kan du själv larma polisen. Polis AKUT, pågående brott: 112 Polis, ej akut: 11414 (Riksstäckande telefonnummer) Närpolisen Bromma: 08-401 33 00

Tips på länkar

Polisen informerar >>

Samverkan mot brott >> Bra >> Grannsams >>

OBS ! Viktigt att tänka på

  • Upprätta en inventarieförteckning och/eller fotografera/filma bostaden. Detta underlättar kontakten med polis/försäkringsbolag.
  • Tänk på att kontrollera och föra in eventuella serienummer eller IMEI-koder. Då ökar chansen markant att finna och kanske gripa tjuvar som handlar med stöldgods. Märkutrustning finns att låna gratis hos Närpolisen (Näpo) vid Brommaplan.
  • Märk stöldbegärligt egendom. Gravyr och etsning innebär en ökad risk för tjuven att stjäla prylar. Tjuven lämnar ofta märkta föremål ifred.
  • Meddela dina närmaste grannar om du är bortrest mer än några dagar.
  • Meddela kontaktombuden om du är borta längre tid eller om du ser något konstigt i vårt närområde.
  • Använd timer för belysning. Tänkt på att timern bör vara kopplad till en lampa i rummet, inte enbart till fönsterbelysningen.
  • Förvara värdehandlingar och värdesaker tryggt. Förvara aldrig värdesaker/papper i sovrummet, garderober eller sängbord. Bilnycklar/dörrnycklar ska aldrig förvaras vid ytterdörren.
  • Var allmänt vaksam. Gärningsmän flyr direkt om de känner sig iakttagna. Var nyfiken!